Xunta de Galicia
ComarcasComarcas
Resumo por comarcasResumen por comarcas
ParticipaciónParticipación
Censo de mesasCenso de mesas Primeiro avancePrimer avance Segundo avanceSegundo avance
ComarcasComarcas TotalTotal AbertasAbiertas 2016 2012 2016 2012
A Coruńa 323.204 323.204 100% 13,81% 11,35% 41,29% 39,71%
A Fonsagrada 4.853 4.853 100% 14,09% 12,89% 40,72% 41,66%
A Limia 18.191 18.191 100% 21,77% 17,11% 48,36% 49,67%
A Marińa Central 23.907 23.907 100% 15,65% 13,58% 42,26% 43,01%
A Marińa Occidental 21.745 21.745 100% 16,86% 15,08% 45,02% 47,08%
A Marińa Oriental 13.827 13.827 100% 16,19% 15,48% 45,09% 46,47%
A Paradanta 11.329 11.329 100% 18,91% 15,19% 45,84% 42,33%
A Ulloa 8.299 8.299 100% 15,11% 12,51% 46,19% 47,62%
Allariz-Maceda 12.374 12.374 100% 20,32% 18,60% 47,03% 48,65%
Arzúa 14.502 14.502 100% 15,43% 12,18% 41,86% 42,31%
Baixa Limia 6.266 6.266 100% 22,42% 17,28% 48,98% 49,56%
Barbanza 54.816 54.816 100% 13,48% 11,01% 39,21% 39,25%
Barcala 8.971 8.971 100% 15,82% 14,90% 43,75% 43,66%
Bergantińos 57.942 57.942 100% 16,40% 13,72% 42,47% 41,98%
Betanzos 32.651 32.651 100% 17,58% 13,81% 45,73% 44,34%
Caldas 28.917 28.917 100% 14,22% 12,34% 41,23% 42,10%
Chantada 11.815 11.815 100% 14,73% 13,28% 42,73% 44,38%
Deza 34.417 34.417 100% 15,11% 13,12% 43,54% 43,60%
Eume 21.512 21.512 100% 15,56% 13,03% 42,71% 41,19%
Ferrol 131.525 131.525 100% 14,60% 12,96% 41,21% 40,57%
Fisterra 19.017 19.017 100% 16,14% 15,46% 41,59% 43,54%
Lugo 97.846 97.846 100% 14,44% 12,11% 41,37% 41,11%
Meira 4.693 4.693 100% 23,38% 14,09% 49,18% 50,50%
Muros 11.471 11.471 100% 16,46% 13,43% 41,78% 41,26%
Noia 28.830 28.830 100% 15,67% 12,40% 42,88% 41,30%
O Baixo Mińo 40.835 40.835 100% 15,17% 12,81% 42,53% 43,37%
O Carballińo 23.341 23.341 100% 18,20% 16,99% 44,76% 49,23%
O Condado 33.622 33.622 100% 13,65% 11,24% 40,90% 41,95%
O Morrazo 68.099 68.099 100% 13,47% 10,96% 41,13% 42,13%
O Ribeiro 14.670 14.670 100% 21,34% 16,56% 49,56% 51,00%
O Salnés 90.421 90.421 100% 14,51% 11,75% 43,12% 43,24%
O Sar 13.768 13.768 100% 17,00% 16,30% 46,91% 47,53%
Ordes 31.191 31.191 100% 15,06% 12,89% 45,10% 43,42%
Ortegal 11.399 11.399 100% 15,53% 14,50% 41,59% 42,60%
Os Ancares 9.461 9.461 100% 12,81% 11,62% 37,36% 39,91%
Ourense 119.378 119.378 100% 16,47% 14,67% 42,30% 43,77%
Pontevedra 100.407 100.407 100% 13,94% 11,54% 42,54% 42,40%
Quiroga 4.849 4.849 100% 19,18% 19,88% 48,01% 51,34%
Santiago 134.136 134.136 100% 14,49% 12,31% 42,90% 42,31%
Sarria 20.047 20.047 100% 13,81% 11,62% 42,50% 41,72%
Tabeirós-Terra de Montes 22.767 22.767 100% 16,35% 13,93% 44,42% 43,87%
Terra Chá 36.161 36.161 100% 14,92% 12,97% 43,34% 44,61%
Terra de Caldelas 2.844 2.844 100% 18,67% 17,82% 45,57% 51,22%
Terra de Celanova 16.016 16.016 100% 24,19% 21,88% 49,83% 52,26%
Terra de Lemos 26.475 26.475 100% 16,25% 13,04% 43,49% 43,17%
Terra de Melide 10.677 10.677 100% 15,95% 12,55% 45,56% 42,71%
Terra de Soneira 15.338 15.338 100% 15,20% 12,86% 42,21% 41,88%
Terra de Trives 3.772 3.772 100% 15,08% 15,66% 43,77% 46,57%
Valdeorras 21.752 21.752 100% 16,09% 13,44% 40,35% 41,84%
Verín 21.675 21.675 100% 19,85% 15,01% 47,41% 46,65%
Viana 5.161 5.161 100% 14,18% 11,84% 43,15% 42,11%
Vigo 342.406 342.406 100% 13,91% 11,88% 42,04% 42,35%
Xallas 11.991 11.991 100% 16,07% 13,76% 41,56% 41,83%
GaliciaGalicia 2.255.579 2.255.579 100% 15,01% 12,74% 42,50% 42,50%