Xunta de Galicia
Galicia
Porcentaxes de participaciónPorcentajes de participación
Primeiro avancePrimer avance
15,01%
2016
12,74%
2012
Segundo avanceSegundo avance
42,50%
2016
42,50%
2012
MesasMesas CensoCenso
TotaisTotales 3.977 2.255.579
AbertasAbiertas 3.977 100% 2.255.579 100%
SuspendidasSuspendidas 0 0% 0 0%
Primeiro avancePrimer avance 3.977 100% 2.255.579 100%
Segundo avanceSegundo avance 3.977 100% 2.255.579 100%