Xunta de Galicia
ProvinciasProvincias
Concellos de OurenseMunicipios de Ourense
Ourense
Porcentaxes de participaciónPorcentajes de participación
Primeiro avancePrimer avance
18,24%
2016
15,79%
2012
Segundo avanceSegundo avance
44,50%
2016
46,18%
2012
MesasMesas CensoCenso
TotaisTotales 548 265.440
AbertasAbiertas 548 100% 265.440 100%
SuspendidasSuspendidas 0 0% 0 0%
Primeiro avancePrimer avance 548 100% 265.440 100%
Segundo avanceSegundo avance 548 100% 265.440 100%