Xunta de Galicia
ProvinciasProvincias
Resumo por provinciasResumen por provincias
ParticipaciónParticipación
Censo de mesasCenso de mesas Primeiro avancePrimer avance Segundo avanceSegundo avance
ProvinciasProvincias TotalTotal AbertasAbiertas 2016 2012 2016 2012
A Coruña 932.941 932.941 100% 14,70% 12,41% 42,02% 41,13%
Lugo 283.978 283.978 100% 15,20% 13,02% 42,73% 43,32%
Ourense 265.440 265.440 100% 18,24% 15,79% 44,50% 46,18%
Pontevedra 773.220 773.220 100% 14,21% 11,95% 42,29% 42,57%
GaliciaGalicia 2.255.579 2.255.579 100% 15,01% 12,74% 42,50% 42,50%