Xunta de Galicia
ComarcasComarcas
Terra de Caldelas
Porcentaxes de participaciónPorcentajes de participación
Primeiro avancePrimer avance
18,67%
2016
17,82%
2012
Segundo avanceSegundo avance
45,57%
2016
51,22%
2012
MesasMesas CensoCenso
TotaisTotales 8 2.844
AbertasAbiertas 8 100% 2.844 100%
SuspendidasSuspendidas 0 0% 0 0%
Primeiro avancePrimer avance 8 100% 2.844 100%
Segundo avanceSegundo avance 8 100% 2.844 100%