Xunta de Galicia
ComarcasComarcas
Valdeorras
Porcentaxes de participaciónPorcentajes de participación
Primeiro avancePrimer avance
16,09%
2016
13,44%
2012
Segundo avanceSegundo avance
40,35%
2016
41,84%
2012
MesasMesas CensoCenso
TotaisTotales 44 21.752
AbertasAbiertas 44 100% 21.752 100%
SuspendidasSuspendidas 0 0% 0 0%
Primeiro avancePrimer avance 44 100% 21.752 100%
Segundo avanceSegundo avance 44 100% 21.752 100%