Xunta de Galicia
ComarcasComarcas
Caldas
Porcentaxes de participaciónPorcentajes de participación
Primeiro avancePrimer avance
14,22%
2016
12,34%
2012
Segundo avanceSegundo avance
41,23%
2016
42,10%
2012
MesasMesas CensoCenso
TotaisTotales 51 28.917
AbertasAbiertas 51 100% 28.917 100%
SuspendidasSuspendidas 0 0% 0 0%
Primeiro avancePrimer avance 51 100% 28.917 100%
Segundo avanceSegundo avance 51 100% 28.917 100%