Xunta de Galicia
ComarcasComarcas
Terra de Soneira
Porcentaxes de participaciónPorcentajes de participación
Primeiro avancePrimer avance
15,20%
2016
12,86%
2012
Segundo avanceSegundo avance
42,21%
2016
41,88%
2012
MesasMesas CensoCenso
TotaisTotales 29 15.338
AbertasAbiertas 29 100% 15.338 100%
SuspendidasSuspendidas 0 0% 0 0%
Primeiro avancePrimer avance 29 100% 15.338 100%
Segundo avanceSegundo avance 29 100% 15.338 100%