Xunta de Galicia
ComarcasComarcas
Terra de Trives
Porcentaxes de participaciónPorcentajes de participación
Primeiro avancePrimer avance
15,08%
2016
15,66%
2012
Segundo avanceSegundo avance
43,77%
2016
46,57%
2012
MesasMesas CensoCenso
TotaisTotales 9 3.772
AbertasAbiertas 9 100% 3.772 100%
SuspendidasSuspendidas 0 0% 0 0%
Primeiro avancePrimer avance 9 100% 3.772 100%
Segundo avanceSegundo avance 9 100% 3.772 100%