Xunta de Galicia
ComarcasComarcas
Ourense
Porcentaxes de participaciónPorcentajes de participación
Primeiro avancePrimer avance
16,47%
2016
14,67%
2012
Segundo avanceSegundo avance
42,30%
2016
43,77%
2012
MesasMesas CensoCenso
TotaisTotales 211 119.378
AbertasAbiertas 211 100% 119.378 100%
SuspendidasSuspendidas 0 0% 0 0%
Primeiro avancePrimer avance 211 100% 119.378 100%
Segundo avanceSegundo avance 211 100% 119.378 100%