Xunta de Galicia
ComarcasComarcas
Terra de Celanova
Porcentaxes de participaciónPorcentajes de participación
Primeiro avancePrimer avance
24,19%
2016
21,88%
2012
Segundo avanceSegundo avance
49,83%
2016
52,26%
2012
MesasMesas CensoCenso
TotaisTotales 39 16.016
AbertasAbiertas 39 100% 16.016 100%
SuspendidasSuspendidas 0 0% 0 0%
Primeiro avancePrimer avance 39 100% 16.016 100%
Segundo avanceSegundo avance 39 100% 16.016 100%