Xunta de Galicia
ComarcasComarcas
Terra de Lemos
Porcentaxes de participaciónPorcentajes de participación
Primeiro avancePrimer avance
16,25%
2016
13,04%
2012
Segundo avanceSegundo avance
43,49%
2016
43,17%
2012
MesasMesas CensoCenso
TotaisTotales 59 26.475
AbertasAbiertas 59 100% 26.475 100%
SuspendidasSuspendidas 0 0% 0 0%
Primeiro avancePrimer avance 59 100% 26.475 100%
Segundo avanceSegundo avance 59 100% 26.475 100%