Xunta de Galicia
ComarcasComarcas
Ordes
Porcentaxes de participaciónPorcentajes de participación
Primeiro avancePrimer avance
15,06%
2016
12,89%
2012
Segundo avanceSegundo avance
45,10%
2016
43,42%
2012
MesasMesas CensoCenso
TotaisTotales 59 31.191
AbertasAbiertas 59 100% 31.191 100%
SuspendidasSuspendidas 0 0% 0 0%
Primeiro avancePrimer avance 59 100% 31.191 100%
Segundo avanceSegundo avance 59 100% 31.191 100%