Xunta de Galicia
ComarcasComarcas
A Mariña Central
Porcentaxes de participaciónPorcentajes de participación
Primeiro avancePrimer avance
15,65%
2016
13,58%
2012
Segundo avanceSegundo avance
42,26%
2016
43,01%
2012
MesasMesas CensoCenso
TotaisTotales 41 23.907
AbertasAbiertas 41 100% 23.907 100%
SuspendidasSuspendidas 0 0% 0 0%
Primeiro avancePrimer avance 41 100% 23.907 100%
Segundo avanceSegundo avance 41 100% 23.907 100%