Xunta de Galicia
ComarcasComarcas
Viana
Porcentaxes de participaciónPorcentajes de participación
Primeiro avancePrimer avance
14,18%
2016
11,84%
2012
Segundo avanceSegundo avance
43,15%
2016
42,11%
2012
MesasMesas CensoCenso
TotaisTotales 11 5.161
AbertasAbiertas 11 100% 5.161 100%
SuspendidasSuspendidas 0 0% 0 0%
Primeiro avancePrimer avance 11 100% 5.161 100%
Segundo avanceSegundo avance 11 100% 5.161 100%