Xunta de Galicia
ComarcasComarcas
Verín
Porcentaxes de participaciónPorcentajes de participación
Primeiro avancePrimer avance
19,85%
2016
15,01%
2012
Segundo avanceSegundo avance
47,41%
2016
46,65%
2012
MesasMesas CensoCenso
TotaisTotales 52 21.675
AbertasAbiertas 52 100% 21.675 100%
SuspendidasSuspendidas 0 0% 0 0%
Primeiro avancePrimer avance 52 100% 21.675 100%
Segundo avanceSegundo avance 52 100% 21.675 100%