Xunta de Galicia
ComarcasComarcas
A Mariña Oriental
Porcentaxes de participaciónPorcentajes de participación
Primeiro avancePrimer avance
16,19%
2016
15,48%
2012
Segundo avanceSegundo avance
45,09%
2016
46,47%
2012
MesasMesas CensoCenso
TotaisTotales 26 13.827
AbertasAbiertas 26 100% 13.827 100%
SuspendidasSuspendidas 0 0% 0 0%
Primeiro avancePrimer avance 26 100% 13.827 100%
Segundo avanceSegundo avance 26 100% 13.827 100%