Xunta de Galicia
ComarcasComarcas
A Mariña Occidental
Porcentaxes de participaciónPorcentajes de participación
Primeiro avancePrimer avance
16,86%
2016
15,08%
2012
Segundo avanceSegundo avance
45,02%
2016
47,08%
2012
MesasMesas CensoCenso
TotaisTotales 39 21.745
AbertasAbiertas 39 100% 21.745 100%
SuspendidasSuspendidas 0 0% 0 0%
Primeiro avancePrimer avance 39 100% 21.745 100%
Segundo avanceSegundo avance 39 100% 21.745 100%