Xunta de Galicia
ComarcasComarcas
Chantada
Porcentaxes de participaciónPorcentajes de participación
Primeiro avancePrimer avance
14,73%
2016
13,28%
2012
Segundo avanceSegundo avance
42,73%
2016
44,38%
2012
MesasMesas CensoCenso
TotaisTotales 30 11.815
AbertasAbiertas 30 100% 11.815 100%
SuspendidasSuspendidas 0 0% 0 0%
Primeiro avancePrimer avance 30 100% 11.815 100%
Segundo avanceSegundo avance 30 100% 11.815 100%