Xunta de Galicia
ComarcasComarcas
Terra de Melide
Porcentaxes de participaciónPorcentajes de participación
Primeiro avancePrimer avance
15,95%
2016
12,55%
2012
Segundo avanceSegundo avance
45,56%
2016
42,71%
2012
MesasMesas CensoCenso
TotaisTotales 25 10.677
AbertasAbiertas 25 100% 10.677 100%
SuspendidasSuspendidas 0 0% 0 0%
Primeiro avancePrimer avance 25 100% 10.677 100%
Segundo avanceSegundo avance 25 100% 10.677 100%