Xunta de Galicia
ComarcasComarcas
Ortegal
Porcentaxes de participaciónPorcentajes de participación
Primeiro avancePrimer avance
15,53%
2016
14,50%
2012
Segundo avanceSegundo avance
41,59%
2016
42,60%
2012
MesasMesas CensoCenso
TotaisTotales 25 11.399
AbertasAbiertas 25 100% 11.399 100%
SuspendidasSuspendidas 0 0% 0 0%
Primeiro avancePrimer avance 25 100% 11.399 100%
Segundo avanceSegundo avance 25 100% 11.399 100%