Xunta de Galicia
ComarcasComarcas
Noia
Porcentaxes de participaciónPorcentajes de participación
Primeiro avancePrimer avance
15,67%
2016
12,40%
2012
Segundo avanceSegundo avance
42,88%
2016
41,30%
2012
MesasMesas CensoCenso
TotaisTotales 49 28.830
AbertasAbiertas 49 100% 28.830 100%
SuspendidasSuspendidas 0 0% 0 0%
Primeiro avancePrimer avance 49 100% 28.830 100%
Segundo avanceSegundo avance 49 100% 28.830 100%