Xunta de Galicia
ComarcasComarcas
Fisterra
Porcentaxes de participaciónPorcentajes de participación
Primeiro avancePrimer avance
16,14%
2016
15,46%
2012
Segundo avanceSegundo avance
41,59%
2016
43,54%
2012
MesasMesas CensoCenso
TotaisTotales 35 19.017
AbertasAbiertas 35 100% 19.017 100%
SuspendidasSuspendidas 0 0% 0 0%
Primeiro avancePrimer avance 35 100% 19.017 100%
Segundo avanceSegundo avance 35 100% 19.017 100%