Xunta de Galicia
ComarcasComarcas
Ferrol
Porcentaxes de participaciónPorcentajes de participación
Primeiro avancePrimer avance
14,60%
2016
12,96%
2012
Segundo avanceSegundo avance
41,21%
2016
40,57%
2012
MesasMesas CensoCenso
TotaisTotales 214 131.525
AbertasAbiertas 214 100% 131.525 100%
SuspendidasSuspendidas 0 0% 0 0%
Primeiro avancePrimer avance 214 100% 131.525 100%
Segundo avanceSegundo avance 214 100% 131.525 100%