Xunta de Galicia
ComarcasComarcas
Eume
Porcentaxes de participaciónPorcentajes de participación
Primeiro avancePrimer avance
15,56%
2016
13,03%
2012
Segundo avanceSegundo avance
42,71%
2016
41,19%
2012
MesasMesas CensoCenso
TotaisTotales 37 21.512
AbertasAbiertas 37 100% 21.512 100%
SuspendidasSuspendidas 0 0% 0 0%
Primeiro avancePrimer avance 37 100% 21.512 100%
Segundo avanceSegundo avance 37 100% 21.512 100%