Xunta de Galicia
ComarcasComarcas
Bergantiños
Porcentaxes de participaciónPorcentajes de participación
Primeiro avancePrimer avance
16,40%
2016
13,72%
2012
Segundo avanceSegundo avance
42,47%
2016
41,98%
2012
MesasMesas CensoCenso
TotaisTotales 103 57.942
AbertasAbiertas 103 100% 57.942 100%
SuspendidasSuspendidas 0 0% 0 0%
Primeiro avancePrimer avance 103 100% 57.942 100%
Segundo avanceSegundo avance 103 100% 57.942 100%