Xunta de Galicia
ComarcasComarcas
Barbanza
Porcentaxes de participaciónPorcentajes de participación
Primeiro avancePrimer avance
13,48%
2016
11,01%
2012
Segundo avanceSegundo avance
39,21%
2016
39,25%
2012
MesasMesas CensoCenso
TotaisTotales 81 54.816
AbertasAbiertas 81 100% 54.816 100%
SuspendidasSuspendidas 0 0% 0 0%
Primeiro avancePrimer avance 81 100% 54.816 100%
Segundo avanceSegundo avance 81 100% 54.816 100%