Xunta de Galicia
ComarcasComarcas
Arzúa
Porcentaxes de participaciónPorcentajes de participación
Primeiro avancePrimer avance
15,43%
2016
12,18%
2012
Segundo avanceSegundo avance
41,86%
2016
42,31%
2012
MesasMesas CensoCenso
TotaisTotales 29 14.502
AbertasAbiertas 29 100% 14.502 100%
SuspendidasSuspendidas 0 0% 0 0%
Primeiro avancePrimer avance 29 100% 14.502 100%
Segundo avanceSegundo avance 29 100% 14.502 100%