Xunta de Galicia
CandidaturasCandidaturas
VÍA NOVA GALICIA
 VN
2016 2012
  EscrutadoEscrutado VotosVotos DeputadosDiputados DeputadosDiputados VotosVotos
A Coruña 100% 129 0,02%     - -
Lugo - - -     - -
Ourense 100% 152 0,09%     - -
Pontevedra - - -     - -
GaliciaGalicia 100% 281 0,02%     - -