Xunta de Galicia
CandidaturasCandidaturas
PARTIDO DOS SOCIALISTAS DE GALICIA-PSOE
 PSdeG-PSOE
2016 2012
  EscrutadoEscrutado VotosVotos DeputadosDiputados DeputadosDiputados VotosVotos
A Coruña 100% 99.934 17,17% 5 5 108.886 18,78%
Lugo 100% 35.099 19,05% 3 4 43.370 22,72%
Ourense 100% 31.006 17,62% 2 4 43.340 23,67%
Pontevedra 100% 90.342 18,36% 4 5 101.988 20,81%
GaliciaGalicia 100% 256.381 17,87% 14 18 297.584 20,61%