Xunta de Galicia
CandidaturasCandidaturas
ESCANOS EN BRANCO
 EB
2016 2012
  EscrutadoEscrutado VotosVotos DeputadosDiputados DeputadosDiputados VotosVotos
A Coruña - - -     8.709 1,50%
Lugo - - -     1.440 0,75%
Ourense - - -     2.079 1,14%
Pontevedra 100% 1.111 0,23%     4.913 1,00%
GaliciaGalicia 100% 1.111 0,08%     17.141 1,19%