Xunta de Galicia
CandidaturasCandidaturas
EN MAREA
 EN MAREA
2016 2012
  EscrutadoEscrutado VotosVotos DeputadosDiputados DeputadosDiputados VotosVotos
A Coruña 100% 112.893 19,39% 5   - -
Lugo 100% 28.285 15,35% 2   - -
Ourense 100% 24.222 13,77% 2   - -
Pontevedra 100% 108.123 21,97% 5   - -
GaliciaGalicia 100% 273.523 19,07% 14   - -