Xunta de Galicia
CandidaturasCandidaturas
COMPROMISO POR GALICIA
 CxG
2016 2012
  EscrutadoEscrutado VotosVotos DeputadosDiputados DeputadosDiputados VotosVotos
A Coruña 100% 1.898 0,33%     5.503 0,95%
Lugo 100% 439 0,24%     1.173 0,61%
Ourense 100% 529 0,30%     3.270 1,79%
Pontevedra 100% 1.243 0,25%     4.640 0,95%
GaliciaGalicia 100% 4.109 0,29%     14.586 1,01%