Xunta de Galicia
CandidaturasCandidaturas
BNG-NÓS CANDIDATURA GALEGA
 BNG-NÓS
2016 2012
  EscrutadoEscrutado VotosVotos DeputadosDiputados DeputadosDiputados VotosVotos
A Coruña 100% 51.246 8,80% 2 2 55.716 9,61%
Lugo 100% 13.579 7,37% 1 1 16.622 8,71%
Ourense 100% 10.558 6,00% 1 1 15.492 8,46%
Pontevedra 100% 44.063 8,95% 2 3 58.197 11,87%
GaliciaGalicia 100% 119.446 8,33% 6 7 146.027 10,11%