Xunta de Galicia
ProvinciasProvincias
Resumo por provinciasResumen por provincias
2016
EscrutadoEscrutado CandidaturasCandidaturas VotosVotos DeputadosDiputados
A Coruña 100% P.P. 278.295 47,81% 13
EN MAREA 112.893 19,39% 5
Lugo 100% PP 97.323 52,81% 8
PSdeG-PSOE 35.099 19,05% 3
Ourense 100% PP 93.487 53,13% 9
PSdeG-PSOE 31.006 17,62% 2
Pontevedra 100% PP 213.045 43,29% 11
EN MAREA 108.123 21,97% 5
GaliciaGalicia 100% PP 682.150 47,56% 41
EN MAREA 273.523 19,07% 14