Xunta de Galicia
ProvinciasProvincias
Concellos de LugoMunicipios de Lugo
Lugo
Porcentaxes de participaciónPorcentajes de participación
Primeiro avancePrimer avance
15,20%
2016
13,02%
2012
Segundo avanceSegundo avance
42,73%
2016
43,32%
2012
MesasMesas CensoCenso
TotaisTotales 555 283.978
AbertasAbiertas 555 100% 283.978 100%
SuspendidasSuspendidas 0 0% 0 0%
Primeiro avancePrimer avance 555 100% 283.978 100%
Segundo avanceSegundo avance 555 100% 283.978 100%