Xunta de Galicia
ComarcasComarcas
Meira
Porcentaxes de participaciónPorcentajes de participación
Primeiro avancePrimer avance
23,38%
2016
14,09%
2012
Segundo avanceSegundo avance
49,18%
2016
50,50%
2012
MesasMesas CensoCenso
TotaisTotales 11 4.693
AbertasAbiertas 11 100% 4.693 100%
SuspendidasSuspendidas 0 0% 0 0%
Primeiro avancePrimer avance 11 100% 4.693 100%
Segundo avanceSegundo avance 11 100% 4.693 100%